info@silalesrssc.lt Registratūra: (0 449) 74 340 Priėmimas: (0 449) 74 208

Korupcijos prevencija

VADOVO KREIPIMASIS

Gerbiami VšĮ Šilalės rajono ligoninės pacientai, mūsų ligoninės medikams geriausia padėka už gydymą yra nuoširdžiai ištartas Jūsų ačiū, šypsena ir rankos paspaudimas. Nežeminkite nei savo, nei gydytojų orumo neoficialiais mokėjimais ir dovanomis. VšĮ Šilalės rajono ligoninėje tai netoleruojama. Susidūrę su korupcijos apraiškomis mūsų įstaigoje prašome apie jas pranešti telefonu (0 449) 74235 arba elektroniniu paštu info@silalesligonine.lt. Jūsų konfidencialumą garantuojame.

Ligoninės administracija

Tam, kad gautumėte kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, KYŠIO NEŠTI NEREIKIA

Atsakingas asmuo už antikorupcinę aplinką. Įsakymas

Susidūrus su korupcinio pobūdžio veiklos taisyklės

Specialiųjų tyrimų tarnybos klipai antikorupcine tematika:

ATSAKOMYBĖ

Už korupcinio pobūdžio veikas gresia baudžiamoji atsakomybė.

LR specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo kriminalinę žvalgybą, siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užkirsti joms kelią. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: kyšininkavimas (225 straipsnis), prekyba poveikiu (226 straipsnis), papirkimas (227 straipsnis), piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimas (229 straipsnis) ir kita.

Už korupcinio pobūdžio veikas gresia baudžiamoji atsakomybė tiek kyšio davėjui, tiek kyšio ėmėjui.

KUR KREIPTIS

Pacientai, susidūrę su galimai  korupcinio pobūdžio veika, gali kreiptis šiais šiais adresais: VšĮ Šilalės rajono ligoninėje asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Inna Viršilienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja medicinai. (0 449) 74 235, V aukštas.  

VšĮ Šilalės rajono ligoninės  pasitikėjimo telefonas  (0 449) 74455.

  • Sveikatos apsaugos ministerijos  „pasitikėjimo telefonas“   0 800 66004, korupcija@sam.lt
  • Specialiųjų tyrimų tarnybos  „karštosios linijos“   0 5 266 3333, pranešk@stt.lt

PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa 2023-2025m.


Atnaujinta: 2024-06-11