info@silalesrssc.lt Registratūra: (0 449) 74 340 Priėmimas: (0 449) 74 208

Nemokamos paslaugos

Nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis vadinamos tokios paslaugos (gydymo paslaugos, kompensuojamieji vaistai, daugelis medicinos pagalbos priemonių, gydytojų konsultacijos ir kita pagalba), kurios yra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Kitaip tariant, už gydymą Lietuvoje antrą kartą mokėti nereikia, jeigu kas mėnesį mokamos PSD įmokos.

 

NEMOKAMOS PASLAUGOS teikiamos:

  • Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu;
  • Turintiems siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai;
  • Būtinoji medicinos pagalba LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje. Skubiosios medicinos pagalbos mastą nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas vadovaudamasis LR SAM įsakymu „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“. Tais atvejais, kai į ligoninę kreipiamasi ne dėl būtinosios pagalbos, asmuo turi turėti siuntimą.
  • Būtinoji medicinos pagalba Europos sąjungos šalių narių piliečiams, pateikusiems jų draustumą patvirtinantį dokumentą.
Atnaujinta: 2024-06-11